Referencer

Aalborg Universitet - Institut for Elektroniske Systemer

Til Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet har Strøm Hansen udviklet en "fleraksesynkroniseret motorstyring” til et nyt antennelaboratorium, som benyttes til forskning i antenner og radiobølgers udbredelse.

Laboratoriet er specielt, fordi tag og endevæg, via fjernbetjening kan løftes, sænkes, skydes til side og fikseres på sin plads. Yderligere er der en elevator, hvorpå en testbil kan transporteres op og ind i det rum, hvor forskerne vil måle forskellige typer antenner og radiobølger.

De flytbare enheder af bygningen sikrer, at forskerne dels kan åbne bygningen, så de kan måle de radiobølger, der kommer fra f.eks. satellitter og en påtænkt 100 meter høj målebue placeret over laboratoriet. Og dels
kan de lukke bygningen, så den bliver uigennemtrængelig for radiobølger. Åbne- og lukkemekanismerne
fordrer både millimeternøjagtig motorstyring af de flytbare bygningsenheder og fleraksesynkroniseret elevatorstyring; samt trinløs koordinering mellem disse to.

Udviklingen af den fleraksestyrede motorstyring har krævet præcis koordinering og synkronisering mellem de enkelte motorers bevægelse, hvor løbende overvågning af position, moment og hastighed er afgørende for korrekt funktion.

 

Aalborg Universitet - Institut for Elektroniske Systemer

Til Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet har Strøm Hansen udviklet en "fleraksesynkroniseret motorstyring” til et nyt antennelaboratorium, som benyttes til forskning i antenner og radiobølgers udbredelse.

Laboratoriet er specielt, fordi tag og endevæg, via fjernbetjening kan løftes, sænkes, skydes til side og fikseres på sin plads. Yderligere er der en elevator, hvorpå en testbil kan transporteres op og ind i det rum, hvor forskerne vil måle forskellige typer antenner og radiobølger.

De flytbare enheder af bygningen sikrer, at forskerne dels kan åbne bygningen, så de kan måle de radiobølger, der kommer fra f.eks. satellitter og en påtænkt 100 meter høj målebue placeret over laboratoriet. Og dels
kan de lukke bygningen, så den bliver uigennemtrængelig for radiobølger. Åbne- og lukkemekanismerne
fordrer både millimeternøjagtig motorstyring af de flytbare bygningsenheder og fleraksesynkroniseret elevatorstyring; samt trinløs koordinering mellem disse to.

Udviklingen af den fleraksestyrede motorstyring har krævet præcis koordinering og synkronisering mellem de enkelte motorers bevægelse, hvor løbende overvågning af position, moment og hastighed er afgørende for korrekt funktion.