Referencer

Aarhus Universitetshospital, Skejby

På Aarhus Universitetshospital har Strøm Hansen haft omfattende opgaver i flere omgange. På Skejby Sygehus B4 har vi projekteret og installeret forsyningsanlæg; tavleanlæg; installationer for belysningsanlæg og kraftinstallationer; LED-belysninger; nødbelysningsanlæg; ABA-anlæg og varslingsanlæg.

I 2011, hvor hospitalet foretog en udvidelse på kræftafdelingen, leverede og monterede Strøm Hansen alle elinstallationer og anlæg til de i alt 4570 m2 behandlingsrum, servicerum kontorfaciliteter mm., som hospitalet blev udvidet med. Opgaven indebar bl.a. el-anlæg; tavler, el-lavspændingsanlæg og kraftinstallationer; nød- og panikbelysning; kommunikations- og EDB-anlæg, TV-anlæg samt lysinstallation og belysningsanlæg.
Belysningsanlæggene omfattede de såkaldte Sky Ceilings; loftsplader (belyst bagfra) med kunstneriske illustrationer af himmel og skyer. Sky Ceiling har en beroligende effekt på patienterne, og det var en fornøjelse at installere dette i de 4 strålingsrum.

Aarhus Universitetshospital, Skejby

På Aarhus Universitetshospital har Strøm Hansen haft omfattende opgaver i flere omgange. På Skejby Sygehus B4 har vi projekteret og installeret forsyningsanlæg; tavleanlæg; installationer for belysningsanlæg og kraftinstallationer; LED-belysninger; nødbelysningsanlæg; ABA-anlæg og varslingsanlæg.

I 2011, hvor hospitalet foretog en udvidelse på kræftafdelingen, leverede og monterede Strøm Hansen alle elinstallationer og anlæg til de i alt 4570 m2 behandlingsrum, servicerum kontorfaciliteter mm., som hospitalet blev udvidet med. Opgaven indebar bl.a. el-anlæg; tavler, el-lavspændingsanlæg og kraftinstallationer; nød- og panikbelysning; kommunikations- og EDB-anlæg, TV-anlæg samt lysinstallation og belysningsanlæg.
Belysningsanlæggene omfattede de såkaldte Sky Ceilings; loftsplader (belyst bagfra) med kunstneriske illustrationer af himmel og skyer. Sky Ceiling har en beroligende effekt på patienterne, og det var en fornøjelse at installere dette i de 4 strålingsrum.