Referencer

Genbrugspladser

”Det Intelligente Affaldssystem” fra Strøm Hansen er et "smart-affaldssystem". Systememet gør det let for borgere, virksomheder og den enkelte genbrugsplads at registrere, bl.a. hvor meget og hvilken type affald, der afleveres på genbrugspladsen. Det Intelligente Affaldssystem er rullet ud på ca. 50 genbrugspladser i forskellige kommuner landet over. Systemet kan:

Veje og registrere det farlige affald samt udskrive kvittering; integreres med Motorregisteret og sende automatisk faktura til den pågældende virksomhed; registrere via web: Oplysningerne kan sammenkøres med webbaserede databaser via WEB services; foretage automatisk nummerpladegenkendelse, så affaldsmængden registreres automatisk ift. den pågældende bil/virksomhed; sammenkædes med Intern ITV, hvis dette skønnes nødvendigt; registrere forskellige oplysninger til brug for statistik; integreres med Renovationsvæsnets administrative system; anvendes som basis for oplysningskampagner omkring affald og genbrug; stille brugerne spørgsmål, som kommunen ønsker belyst; brobizz-integrere.

Genbrugspladser

”Det Intelligente Affaldssystem” fra Strøm Hansen er et "smart-affaldssystem". Systememet gør det let for borgere, virksomheder og den enkelte genbrugsplads at registrere, bl.a. hvor meget og hvilken type affald, der afleveres på genbrugspladsen. Det Intelligente Affaldssystem er rullet ud på ca. 50 genbrugspladser i forskellige kommuner landet over. Systemet kan:

Veje og registrere det farlige affald samt udskrive kvittering; integreres med Motorregisteret og sende automatisk faktura til den pågældende virksomhed; registrere via web: Oplysningerne kan sammenkøres med webbaserede databaser via WEB services; foretage automatisk nummerpladegenkendelse, så affaldsmængden registreres automatisk ift. den pågældende bil/virksomhed; sammenkædes med Intern ITV, hvis dette skønnes nødvendigt; registrere forskellige oplysninger til brug for statistik; integreres med Renovationsvæsnets administrative system; anvendes som basis for oplysningskampagner omkring affald og genbrug; stille brugerne spørgsmål, som kommunen ønsker belyst; brobizz-integrere.