Referencer

Skørping Skole

Strøm Hansen har til Skørping Skole udviklet et webbaseret klimastyringssystem. Systemet betjenes via
Internettet. Personale på Skørping Skole logger ind (via pc eller smartphone) på en hjemmeside, Strøm Hansen har udviklet til formålet. Herfra kan man se temperaturen og indhold af kuldioxid (CO2) i luften
– og disses udvikling over tid i de enkelte klasselokaler. Temperaturen kan justeres efter behov, og det er også herudfra, man vurderer, om lokalerne skal udluftes.
Anlægget kan indstilles, så den rette temperatur sikres på det rette tidspunkt (f.eks. ifm. aftenkurser), så energiforbruget bliver så lavt som muligt. Strøm Hansens online klimastyringssystem kan anvendes på alle
skoler og udvides til også at kunne styre og overvåge andre elementer; det kan tilpasses præcist, som den
enkelte skole ønsker det.

Skørping Skole

Strøm Hansen har til Skørping Skole udviklet et webbaseret klimastyringssystem. Systemet betjenes via
Internettet. Personale på Skørping Skole logger ind (via pc eller smartphone) på en hjemmeside, Strøm Hansen har udviklet til formålet. Herfra kan man se temperaturen og indhold af kuldioxid (CO2) i luften
– og disses udvikling over tid i de enkelte klasselokaler. Temperaturen kan justeres efter behov, og det er også herudfra, man vurderer, om lokalerne skal udluftes.
Anlægget kan indstilles, så den rette temperatur sikres på det rette tidspunkt (f.eks. ifm. aftenkurser), så energiforbruget bliver så lavt som muligt. Strøm Hansens online klimastyringssystem kan anvendes på alle
skoler og udvides til også at kunne styre og overvåge andre elementer; det kan tilpasses præcist, som den
enkelte skole ønsker det.