Referencer

Hillerød Centralranseanlæg Syd

Hillerød Centralranseanlæg Syd er et af Strøm Hansens "flagskibe". På anlægget har vi, i samarbejde med hovedentreprenøren Jakobsen og Blindkilde A/S, konkretiseret Hillerød Kommunes visioner om en kommende energi-, klima- og miljøpark i Hillerød.
Strøm Hansen har projekteret, designet, udviklet og udført: Levering af komplet EL&SRO anlæg; projektering; PLC-programmering; SCADA-programmering; netværk (komplet trådløst netværk); ABA og ABV; videoovervågning; jordings- og udligningsforbindelser; maskininstallationer; bygningsinstallationer; tavleleverance samt indkøring og idriftsættelse.
Læs nærmere om opgaven herunder:

I 2014 vandt Strøm Hansen, i samarbejde med Jacobsen & Blindkilde, opførelsen af Hillerød Centralranseanlæg Syd. Hillerød forsynings vision var, at renseanlægget skulle være en ”optimal, bæredygtig og rekreativ ressourceudnyttelse til fælles værdi for mennesker, miljø og samfund”, samt at det skulle funderes på ”helhedsorienterede, innovative løsninger baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper og procesviden”. Desuden skulle anlægget kunne drives fuldautomatisk med intelligent onlinestyring, tage højde for klimaforandringer, være energineutralt eller -producerende, ligesom det skulle etableres som en integreret del af naturen/landskabet -  med rekreative områder for borgerne.

Multisystemkompatibelt vedligeholdelsesprogram
Til opgaven udviklede Strøm hansen sit eget vedligeholdelsesprogram. Vedligeholdelsesprogrammet anvendes til planlægning af det forebyggende vedligeholdelsesarbejde, som renseanlæggets driftspersonale er ansvarligt for. Via programmet kan personalet planlægge sine opgaver på komponenter ud fra f.eks. antal driftstimer, antal startere og kalenderdage. F.eks. at en motor skal efterses efter 2000 driftstimer, eller at en ventil skal udskiftes for hver 450. Strøm Hansens softwareudviklere har lagt vægt på stor brugervenlighed – og en essentiel trådløs funktion, der betyder, at systemet kan styres fra mobil eller tablet overalt på renseanlægget. Derudover har vi indlagt funktioner, der gør nødvendige informationer, som f.eks. leverandør- og reservedelsoplysninger, tilgængelige, samt at brugeren kan hente de dokumenter, som er påkrævede for at udføre en given opgave. Dette er særligt hensigtsmæssigt, når man samtidigt får systemet præsenteret på et bærbart medie.

Det multisystemkompatible vedligeholdelsesprogram er skræddersyet til opgaven og klargjort til yderligere udvikling. Det er integreret med og modtager driftsinformationer fra renseanlæggets PLC-system, men derudover er det et fuldt ud selvstændigt system. Det kan derfor videreudvikles til at kunne håndtere flere opgaver, ligesom det kan anvendes i flere sammenhænge indenfor mange forskellige processer.

Progressivt projektmageri
Under disse overordnede visioner fik Strøm Hansens projektteam relativt frie hænder til selv at præge konstruktioner, teknologier og procesmæssige tiltag, hvorved vi bidrog til konkretisering af f.eks. integration af oplandets bassiner og pumpestationer, antal renselinjer, slamtanke mm. Opgaven kaldte i den grad på vroes evner for progressivt projektmageri og kreativ projektering, udvikling af ny teknologi, software, kunstig intelligens samt kreativ installation af el-relaterede emner.  

Kreativ "state-of-the-art"-løsning
Projektet er mundet ud i en ”state-of-the-art”-løsning, der har krævet al Strøm Hansens nytænkning og kreativitet. Samt, at vi har arbejdet på tværs af geografiske lokationer og faglige indsatsområder, hvor vi i fællesskab har trukket på – og løftet - hinandens erfaringer indenfor f.eks. konceptudvikling, projektering, softwareudvikling, overordnet ledelse og fysisk installation.
 

Hillerød Centralranseanlæg Syd

Hillerød Centralranseanlæg Syd er et af Strøm Hansens "flagskibe". På anlægget har vi, i samarbejde med hovedentreprenøren Jakobsen og Blindkilde A/S, konkretiseret Hillerød Kommunes visioner om en kommende energi-, klima- og miljøpark i Hillerød.
Strøm Hansen har projekteret, designet, udviklet og udført: Levering af komplet EL&SRO anlæg; projektering; PLC-programmering; SCADA-programmering; netværk (komplet trådløst netværk); ABA og ABV; videoovervågning; jordings- og udligningsforbindelser; maskininstallationer; bygningsinstallationer; tavleleverance samt indkøring og idriftsættelse.
Læs nærmere om opgaven herunder:

I 2014 vandt Strøm Hansen, i samarbejde med Jacobsen & Blindkilde, opførelsen af Hillerød Centralranseanlæg Syd. Hillerød forsynings vision var, at renseanlægget skulle være en ”optimal, bæredygtig og rekreativ ressourceudnyttelse til fælles værdi for mennesker, miljø og samfund”, samt at det skulle funderes på ”helhedsorienterede, innovative løsninger baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper og procesviden”. Desuden skulle anlægget kunne drives fuldautomatisk med intelligent onlinestyring, tage højde for klimaforandringer, være energineutralt eller -producerende, ligesom det skulle etableres som en integreret del af naturen/landskabet -  med rekreative områder for borgerne.

Multisystemkompatibelt vedligeholdelsesprogram
Til opgaven udviklede Strøm hansen sit eget vedligeholdelsesprogram. Vedligeholdelsesprogrammet anvendes til planlægning af det forebyggende vedligeholdelsesarbejde, som renseanlæggets driftspersonale er ansvarligt for. Via programmet kan personalet planlægge sine opgaver på komponenter ud fra f.eks. antal driftstimer, antal startere og kalenderdage. F.eks. at en motor skal efterses efter 2000 driftstimer, eller at en ventil skal udskiftes for hver 450. Strøm Hansens softwareudviklere har lagt vægt på stor brugervenlighed – og en essentiel trådløs funktion, der betyder, at systemet kan styres fra mobil eller tablet overalt på renseanlægget. Derudover har vi indlagt funktioner, der gør nødvendige informationer, som f.eks. leverandør- og reservedelsoplysninger, tilgængelige, samt at brugeren kan hente de dokumenter, som er påkrævede for at udføre en given opgave. Dette er særligt hensigtsmæssigt, når man samtidigt får systemet præsenteret på et bærbart medie.

Det multisystemkompatible vedligeholdelsesprogram er skræddersyet til opgaven og klargjort til yderligere udvikling. Det er integreret med og modtager driftsinformationer fra renseanlæggets PLC-system, men derudover er det et fuldt ud selvstændigt system. Det kan derfor videreudvikles til at kunne håndtere flere opgaver, ligesom det kan anvendes i flere sammenhænge indenfor mange forskellige processer.

Progressivt projektmageri
Under disse overordnede visioner fik Strøm Hansens projektteam relativt frie hænder til selv at præge konstruktioner, teknologier og procesmæssige tiltag, hvorved vi bidrog til konkretisering af f.eks. integration af oplandets bassiner og pumpestationer, antal renselinjer, slamtanke mm. Opgaven kaldte i den grad på vroes evner for progressivt projektmageri og kreativ projektering, udvikling af ny teknologi, software, kunstig intelligens samt kreativ installation af el-relaterede emner.  

Kreativ "state-of-the-art"-løsning
Projektet er mundet ud i en ”state-of-the-art”-løsning, der har krævet al Strøm Hansens nytænkning og kreativitet. Samt, at vi har arbejdet på tværs af geografiske lokationer og faglige indsatsområder, hvor vi i fællesskab har trukket på – og løftet - hinandens erfaringer indenfor f.eks. konceptudvikling, projektering, softwareudvikling, overordnet ledelse og fysisk installation.