Vis mobilversion

Energioptimering

Energioptimering er ikke bare et modeord. Der er store, reelle besparelser ved at optimere installationer til bl.a. ventilation, varme og lys. Nye højeffektive motorer på et ventilationssystem giver f.eks. typisk et energiforbrug der er 60-70 % mindre. Samt et bedre indeklima.

Intelligente lys- og varmeinstallationer, som er sensorstyrede, og som derfor kun benytter præcist den energi, der er nødvendigt, er en anden væsentligt energibesparelse. Eller lysarmaturer med højfrekvensspoler, som forlænger levetiden på lyskilderne og giver et højere lysudbytte på armaturerne.

Strøm Hansens kompetente energirådggivere og teknikere projekterer og installerer naturligvis de nye og mere energibesparende løsninger for dig. Ved et energioptimeringsprojekt, rådgiver vi tillige omkring dit specifikke energiforbrug, beregner mulige besparelser – og søger om statsligt tilskud for dig. Og vi indgår gerne servicekontrakter på eftersyn og vedligehold af tekniske installationer, så de altid fungerer optimalt. Også energimæssigt.