Vis mobilversion

Industriinstallationer

Industri-installationer til industrien; herunder instrumentering på et meget højt teknologisk niveau, ligger på Strøm Hansens rygrad. Vi udfører alle typer industriinstallationer og indenfor alle aspekter af faget. Derudover har vi eksperter, der varetager industri-installationer i lokaliteter med høj eksplosionsfare (ATEX-installationer). Vi har fulgt og bidraget aktivt til den teknologiske udvikling på området lige fra starten, hvorfor vi garanterer den mest hensigtsmæssige projektering af en given opgave – lige fra de indledende idéer til installationen tages i brug.