Få stærk cybersikkerhed med Strøm Hansen

Vores ydelser inden for cybersikkerhed og NIS2 inkluderer:

  • Vi udfører omfattende risikoanalyser for at identificere potentielle trusler og sårbarheder i dine net- og informationssystemer, der kan påvirke din virksomheds drift.

  • Vi hjælper med udviklingen og implementeringen af politikker, procedurer og retningslinjer, der er nødvendige for at opfylde NIS2-kravene og sikre overholdelse.

  • Vi leverer og implementerer tekniske sikkerhedsløsninger, herunder overvågning, IDS, adgangskontrol, kryptering, firewall og sikkerhedsopdateringer for at beskytte din virksomheds netværk mod cybertrusler.

  • Vi tilbyder løbende overvågning af dine net- og informationssystemer for at opdage og reagere hurtigt på eventuelle sikkerhedsbrud eller cyberangreb og minimere deres indvirkning på din virksomhed.