Dataopsamling- og håndtering

Få administreret, analyseret og visualiseret dit produktionsdata

Vores løsninger inden for dataopsamling- og håndtering omfatter:

  • Ved at registrere og analysere stoptider kan vi identificere og eliminere flaskehalse og ineffektiviteter i produktionsprocessen. Dette giver dig mulighed for at maksimere produktiviteten og minimere tabt produktionskapacitet.

  • Ved at anvende MES-systemer giver det dig mulighed for at overvåge produktionsprocesserne i realtid. Fra ordremodtagelse til færdiggørelse af produkter kan MES-systemer optimere produktionsflowet og forbedre OEE (Overall Equipment Effectiveness).

  • Batch-styringssystemer hjælper dig med at styre og overvåge batchprocesser effektivt, hvilket sikrer ensartede og pålidelige resultater i produktionen. Dette er særligt vigtigt i fødevare- og medicinalindustrien.

  • Vi giver dig mulighed for at følge produkter og materialer gennem hele produktions- og leveringskæden ved at registrere og spore hver enkelt komponent eller batch, så du kan sikre overholdelse af lovgivningsmæssige krav, minimere risikoen for fejl og forbedre kvalitetskontrollen.