Vis mobilversion

MES-systemer

MES-systemer bruges til at styre og analysere – og dermed effektivisere - produktionen i en given virksomhed. Strøm Hansens specialister har gennem mange og forskelligartede opgaver oparbejdet stor flair for og ekspertise indenfor udvikling af produktionsserverløsninger, f.eks. WonderWares systemplatform; herunder performance og operations-modulet (WOPS). Da effektiviteten af de enkelte systemer er afgørende for den enkelte virksomheds produktionsoptimering, har vi valgt at have et fast team, der udelukkende arbejder med software til stoptidsregistrering og OEE. Således sikrer vi, at produktionsserveren fungerer som både fleksibel og stabil platform for MES-systemerne – og som aktivt bindeled mellem administrations-IT og produktions-IT.

WonderWare Systemplatform
Stoptidsregistrering (OEE), Dataopsamling, Sporbarhed
Siemens DTM modul