Vis mobilversion

CASE: Strøm Hansen styrer trafikken i Herning


Intelligent P-henvisnings system guider bilister direkte til en ledig P-plads:
I Herning Kommune har man valgt at lette trafikken i og omkring Herning by ved at etablere et P-henvisningssystem, som guider bilister direkte til ledige P-pladser i centrum.

Avanceret webløsning og nemt brugerinterface
Det centrale i systemet er selve brugerinterfacet, som Strøm Hansen har udviklet omkring en avanceret webløsning – og med udgangspunkt i
en høj grad af brugervenlighed og tilgængelighed for medarbejderne i Herning Kommune. Strøm Hansens løsning gør brugerinterfacet let at
vedligeholde og bruge. Bl.a. kan brugerne via web eller sms aflæse og opdatere antal P-båse på en enkelt, flere eller samtlige P-pladser; lysstyrken
i skiltene kan ændres, og det er simpelt at trække data til f.eks. statistik ud fra systemet.

Trådløst Rockwell-baseret system
Strøm Hansens P-henvisningssystem rummer 2000 p-båse fordelt på 15 P-pladser ved cityring nord og cityring syd i Herning by. 63 intelligente
trafiktavler (fordelt på 41 lokationer) ved indfaldsvejene og langs cityringen henviser bilisterne til ledige p-båse på de enkelte p-pladser. Detektorspoler i asfalten ved ind- og udkørsel til P-pladserne tæller indog udkørende trafik, hvorved den aktuelle belægning på p-pladserne registreres. Tællingen  registreres i en PLC (Rockwell Micrologix 1100 med Ethernet), som er placeret i en tællestation ved hver p-plads. Tællestationerne sender de registrerede
data til en central computer, som behandler data fra P-pladserne og sender de aktuelle belægningsdata til de enkelte trafiktavler.

Tællingen, der har en meget høj grad af præcision, kan kalibreres med data sendt manuelt via sms eller automatisk til PLC’en. Al datakommunikation
foregår naturligvis trådløst via det mobile telefonnet.

Smartphone applikation
Strøm Hansens P-henvisningssystem kan udbygges og har mulighed for at åbne for en Smartphone applikation, der giver borgerne mulighed for at hente data om ledige P-pladser direkte ind på deres Smartphone. En løsning, der kan supplere de intelligente P-henvis-ningsskilte på en avanceret og for borgerne særdeles anvendelig måde. Det, som knytter alle ender sammen i et operationelt og skalerbart system, er Strøm Hansens store viden og
erfaring indenfor højteknologisk avancerede løsninger i kombination med en solid projektledelse, der har styret projektet sikkert igennem til tiden – og under hensyntagen til både præcision, fleksibilitet og overholdelse af alle formalia.

Ledig P-plads direkte ind på din Smartphone