Vis mobilversion

Rådgivning, teknisk og økonomisk

Der er mange overvejelser at gøre sig, når man ønsker at investere i et solcelleanlæg. F.eks. skal man overveje hvilken type solceller, der passer bedst til bygningen? Om de skal monteres på eller integreres i taget? Eller om de skal monteres som et fritstående anlæg. Og skal solcelleanlægget yde et væsentligt bidrag til elforbruget, blot være et fornuftigt supplement, eller være med til at opretholde en energiberegning? Skal taget forstærkes, inden solcelleanlægget monteres? Hvordan opnås den bedst mulige besparelse og tilbagebetalingstid?

Strøm Hansens dygtige og erfarne energikonsulenter har stor erfaring i rådgivning omkring alle solcellerelaterede emner. Desuden er vi jo fagfolk på en lang række andre områder – ikke mindst det el-tekniske. Derfor får du hos Strøm Hansen en rådgivning, der rækker ud over den, der angår solceller alene, og som altid - både teknisk og økonomisk – tager udgangspunkt i dine personlige ønsker, forhold og forudsætninger.