Vis mobilversion

Strøm Hansen kronologisk

1930:
Den 10. november åbnede Andreas Valdemar Halkiær installationsforretning i Østergade 5 i Nørresundby. Uden aggressive reklamer af nogen art begyndte han i al stilfærdighed med et værksted i Østergade 14 - og et kontor i sine forældres lejlighed i Østergade 5.

1935:
Flyttede firmaet til ny adresse Østergade 10 i Nørresundby.

1960:
Andreas Valdemar Halkiær gik i kompagniskab med Erik Strøm Hansen og firmaet skiftede navn til Halkiær & Co.

1961:
Ved generationsskifte omdannedes virksomheden til aktieselskab med Erik Strøm Hansen som ejer og firmaet skiftede navn til E. Strøm Hansen A/S. Samme år flyttede virksomheden til Østergade 50.

1962:
E. Strøm Hansen overtog el-firmaet Hansen & Schneider i Jernbanegade i Aalborg.

1968:
E. Strøm Hansen overtog Georg Christensens forretning på Thistedvej i Lindholm, og denne blev slået sammen med firmaet. El-butikken i Lindholm bibeholdtes.

1972:
Firmaet blev centraliseret. Hansen & Schneider i Jernbanegade i Aalborg lukkede, og alle aktiviteter blev flyttet til Østergade 50 i Nørresundby. Erik Strøm Hansen gik i kompagniskab med Thorkild Kristensen.

1976:
E. Strøm Hansen flyttede til nuværende domicil på Sundsholmen 39 i Nørresundby.

1982:
E. Strøm Hansen overtog el-firmaet Tage Larsen i Aabybro, hvor Erik Strøm Hansen fik den daglige ledelse. Thorkild Kristensen overtog den daglige ledelse i E. Strøm Hansen på Sundsholmen 39 i Nørresundby.

1985:
Erik Strøm Hansen foretog generationsskifte, hvorefter Thorkild Kristensen fortsætter som eneejer, mens firmaet skiftede navn til Strøm Hansen A/S. På daværende tidspunkt ca. 60 ansatte. Tage Larsen i Aabybro blev frasolgt.

1985:
Strøm Hansen opdeltes i ny forretningsstruktur, Entreprise, Service og Proces og domicilet i Nørresundby udbyggedes med større kontor og lagerfaciliteter.

1987:
Der blev etableret tavleproduktion som nyt forretningssegment.

1989:
Nyt domicil til Proces og Tavleafdelingen samt etablering af ny afdeling på Karetmagervej i Vejle med Service og Entreprise som forretningssegment.

1994:
Købte El-firmaet ved Henry Sørensen i Vejle i oktober.

1996:
El-butikken på Thistedvej i Lindholm blev nedlagt.

1997:
Opførelse af nye kontorfaciliteter på Sundsholmen og etablering af Svagstrømsafdeling som nyt forretningssegment.

1999:
Etablering af ny afdeling på Krondalvej i Rødovre.

2004:
Den 1. november offentliggjorde Thorkild Kristensen et generationsskifte med Ole Korsholm og Flemming Munk som de nye ejere. Firmaet beskæftigede da ca. 140 ansatte.

2005:
Airport-afdeling som nyt forretningssegment blev etableret. Derudover udbygning af Vejle med Proces-afdeling.

2006:
Selvstændig Kommunikationsafdeling blev etableret.

2008:
Etablering af to nye afdelinger i Aarhus og Horsens via opkøb af Teknikcentrum A/S i Aarhus og Max Jensen i Horsens.

2009:
Strøm Hansen frasolgte kommunikationsafdelingen til Tele/datavirksomheden ProKom. Via et strategisk samarbejde med prokom leverer Strøm Hansen fortsat integrerede løsninger indenfor tele/dataområdet.

2010:
Strøm Hansen opkøbte Aarhus EL-service for at styrke især servicedelen i den jyske hovedstad.

2011:
Horsens-afdelingen blev lagt ind under Aarhus og Vejle, således at vi nu har 4 afdelinger i hhv. Nørresundby, Aarhus, Vejle og Rødovre.

2012:
Strøm Hansen foretog større modernisering af både domicilet på Sundsholmen samt af logo, designlinje og samtlige marketingmaterialer. Moderniseringen var og er det fysiske udtryk for den modernisering, vi hele tiden foretager rent fagligt.

2013:
Strøm Hansen oprettede selvstændig entrepriseafdeling i Rødovre.

2014:
Lokalerne på Krondalvej i Rødovre blev for små og i marts flyttede Strøm Hansen på Sjælland til nye og mere end dobbelt så store lokaler på Fabriksparken i Glostrup.