Vis mobilversion

Trafikledelse

Trafikledelse baseres på avancerede anlæg, der regulerer trafikken på det danske vejnet bedst muligt. Strøm Hansen har lang erfaring i at projektere, installere og servicere trafikledelsesanlæg; for eksempel variable hastighedstavler, køvarslingssystemer og glatføremålestationer. Via en kombination af vores upåklagelige servicering, vores evne til at udvikle nye anlæg - og implementere disse i samarbejde med blandt andre Vejdirektoratet - har vi oparbejdet en sjælden evne for at kunne rådgive om samt udføre reguleringen af trafikken i Danmark.